Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

NGUYỄN DUY CỬU (1856 – 1942) – Đời thứ 7

Kiên trì trong học tập:

Cố là người khỏe mạnh, có tuổi thọ cao nhất trong họ kể từ năm 1942 về trước. Người phúc hậu, có vốn học chữ Hán khá, đã vài lần mang lều chõng xuống trường thi Nghệ An dự thi không đậu nhưng có nét đặc biệt là học bài rất mau thuộc, trái lại nhận mặt chữ, dạng chữ ít nhớ, nên làm bài phần lớn sai chính tả. Để khắc phục hiện tượng ấy, cố đã kiên trì ngồi ngày này qua tháng khác để chép bộ từ điển Khang Hy (Trung Quốc). Bộ ấy, cố đã chép 36 tập, nhưng mắt tôi đã trông thấy 16 tập, mỗi tập dày 22 cm, khổ 16x20cm, có đến mấy vạn chữ. Tập nào như tập nấy cố trình bày rất đẹp, chữ viết nắn nót, rõ ràng cẩn thận, mỗi trang viết 8 dòng và chép lần lượt từng bộ chữ. Ví dụ bộ mộc 木 bộ thảo 艸 Bộ nhân đứng 亻, bộ tâm  心  v.v… rất dễ tra cứu.

Một nét nổi bật của cố thể hiện tính kiên trì nhẫn nại. Từ trang đầu đến trang cuối tập, từ tập 1 đến tập 16 đều sáng sủa, nắn nót, đẹp đẽ như nhau. Nhìn ngoài sách ai cũng bảo đó là sách in mở xem trong mới biết là sách viết. Đức tính ấy cũng hiếm có trong họ ta.

Chính nhờ bộ tự điển chép tay của cố đã giúp cho ông Huệ, ông Đồng mở rộng thêm kiến thức chữ Hán. Rất tiếc là bộ tự điển ấy đã biến thành mây khói trong cải cách ruộng đất. Nếu bộ ấy còn đến bây giờ thì đó là một công trình có giá trị.

READ  NGUYỄN VĂN THUẬN - Đời thứ 5

                              Nguyễn Duy Thụ viết

Tin khác