Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

NGUYỄN DUY DƯ (1870 – 1909) – Đời thứ 7

Học giỏi, chăm dạy con cháu thảo hiền

Rất thông minh, 14 tuổi đã học hết kinh sử, làm được đủ các thể văn cử tử. Đỗ tú tài lúc 21 tuổi, đứng đầu tứ hổ giới tú tài huyện Hương Sơn: “Dư, Liêu, Chấn, Trác”

Người học rộng ngoại thư, ngoài kinh sử (số học, địa lý, y học đều tinh thông).

Đối với từ đường (Nhà thờ), mồ mả của tiền nhân bên nội, bên ngoại đều chăm lo chu toàn cả. Gia pháp rất nghiêm với con cháu.Rất  quan tâm đến nguồn gốc cha ông để giáo dục con cháu. Cụ đã tìm về Tiên Điền Nghi Xuân để nhận họ Nguyễn.

Trong phong trào Đông du, cụ đã tham gia vận động học sinh xuất dương và góp tiền cho Hội. Trong lúc phong trào phát triển thì cụ mất.

                                              Theo gia phả

READ  NGUYỄN DUY CỬU (1856 – 1942) - Đời thứ 7
Tin khác