Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

NGUYỄN DUY TÂN (1825 -1899) Đời thứ 6

– Học giỏi, thanh liêm:

Đậu cử nhân năm 1848 lúc 22 tuổi. Trường Nghệ An ba năm thi một lần, có khoảng gần 3000 sĩ tử của Nghệ An, Hà Tĩnh dự thi. Thường chỉ lấy 22 cử nhân, 44 tú tài.Một cử nhân phải chọi được với 100 -150 sĩ tử.

Cụ được bổ nhiệm là tri huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Đến khi bị bệnh xin từ quan về dạy học. Đức độ tài cao, học rộng được xếp thứ nhất trong 4 hổ về giới cử nhân của huyện Hương Sơn: “Tân, Hiến, Hiền, Tài”. Học trò của cụ nhiều người đỗ cử nhân, tú tài.

Trong thời gian làm tri huyện Hậu Lộc, cụ sống rất thanh đạm. Tác phong liêm chính, lấy đức mà cảm hóa dân chúng, việc kiện tụng rất ít. Trong nhà ngục không có người bị giam, ở huyện đường cũng thanh lịch, đơn giản như học đường.

Do tính thanh liêm, nên bọn sai nha lính tráng không ức hiếp bóc lột được dân, bọn này đâm ra oán, âm mưu công đường gây liên lụy cho cụ. Việc xảy ra, quan trên biết ngài là người phúc hậu nên không buộc tội. Nhân đó hai thân (cha, mẹ) đã ngoài 70 tuổi, cụ xin cáo quan về nhà. Hai lần được vời trở lại: Một lần bổ tri phủ Đức Thọ, cụ đều từ chối với lý do phụng dưỡng cha mẹ già yếu.

Khi Pháp chiếm Thuận Hóa, vua Hàm Nghi chạy ra Bắc, xuống chiếu dụ Văn Thân Cần Vương, cụ Duy Tân ra ứng nghĩa. Nhưng lúc này cụ đã cao tuổi nên Văn thân giao cho cụ giữ Truông Xá (Thiên Nhẫn) phòng khi có giặc thì báo cho nghĩa quân.

READ  NGUYỄN VĂN THUẬN - Đời thứ 5
Tin khác