Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

GIA PHỔ DIỄN CA

THỜI LÊN DƯƠNG ĐỊNH

I

Chỉ huy hầu đã dời chân lánh nàn

Tìm lên Dương định Hương sơn

“Mai danh ẩn tích” cùng con nơi này

Điền viên canh cửi qua ngày

“Mưu đồ đại chí” ai hay được nào

Chim hồng vốn thích bay cao

Rồng vàng đâu chịu nằm ao tù hoài

Cụ bèn “đi lính” thay người

Những mong chớp lấy cơ thời lớn lao

Nào ngờ mưu đạt khó cao

Chức danh chỉ đạt bậc vào “chỉ huy”

Chuộng tài mến đức phục uy

Nhân dân tôn tặng chỉ huy lên “Hầu”

Từ đây con cháu về sau

Truyền nhau quen gọi là “Hầu chỉ huy”

Để cho hậu thế đều ghi

“Can xuân” biệt hiệu nghĩa suy lâu dài

Nghi – xuân phát tích quê Người

“Tiên điền tiến sỹ” đúng lời con em

Còn về thế thứ tuổi tên

“Mai danh ẩn tích” nên phiền cháu con

Nghi – xuân cách trở Hương – sơn

Giao thông hồi đó đang còn khó khăn

May nhờ có cụ Duy Tân

Học nhiều biết rộng, lưu tâm Tiên điền

Cụ Dư sau tới cụ Phiên

Tầm nguyên bái tổ Xuân tiên mấy lần

Dựa vào gia phổ Hương tuần

Đổi bên đối chiếu nhiều phần đáng tin

Gia đình hai cụ đoàn viên

Cụ bà Phan Thị Thắm duyên bội phần

Cùng quê Dương định đồng lân

Tháng ngày hai cụ tảo tần lập cơ

Đất mạch còn dấu gia cư

Di tích tảng đá trắng giờ còn nguyên

Đến hồi thoát cảnh truân chuyên

Dựng gầy cơ nghiệp bình yên lưu truyền

Mười tư tháng bảy <14/7> quy tiên

Mộ phần an táng núi miền Đồng Hung

Vào năm Canh ngọ <1990> nhớ nhung

Cháu con xây mộ cụ ông đàng hoàng

Cụ bà tháng chạp đông sang

Mất ngày mười sáu <16/12> hoa tàn xót thay

Yên cư lạc nghiệp từ đây

Cành chi phát triển, tháng ngày lưu huy

Ông bà sinh hạ một chi:

                             XXX

Văn-Giáo là chữ, tước thì Nhiêu Nam

Nghề nông cần kiệm lo chăm

Ruộng vài ba mẫu khả kham lâu dài

Ông mất tháng một ngày hai <2/11>

Bà là Phan thị… một ngày sớm hơn <1/11>

III Đời sau Văn Nhã lên dần

Cuộc đời nay đã lần lần đổi thay

Cụ đà tính chuyện lâu dài

Xe duyên cùng cụ có hai vợ hiền

Chính thất Phan thị tên Viên

Mất ngày mười bốn thượng huyền tháng hai <14/2>

Cụ ông hai bốn là ngày

Tháng là mười một tiết này sang đông <24/11>

Sáu mươi tuần thọ trung dung

Mộ phần hai cụ táng chung xóm Bàu <Kẻ Đọng >

READ  CÁC CON CỤ VĂN QUÁN

Chí công cần kiệm đi đầu

Đầy lòng nhân hậu thắm bầu nhiệt tâm

Sáu trai hai gái hương trầm

                              XXX

IV Trưởng là Văn Quán lo chăm mọi đường

Vợ là thị Điểm <1773/1855>đảm đương

Tám ba tuổi thọ, giử đường tiết trinh

Chăm nuôi cháu nội thành danh

Duy Tân ăn học thi thành cử nhân

Tháng mười hai tám <28/10> hạ tuần

Vào năm Ất Mão <1855> xa dần cõi dương

Cụ ông mất sớm mà thương

Thọ ngoài ba chục non thường hận tâm

Tháng hai đúng độ hôm Rằm <15/2>

Thác non thua thiệt thương tâm tơ vò

Mộ ông táng tại Bến Kho

Mộ bà Đất Đỏ nếp gò cùng thôn

Cùng chung cuộc sống hàn ôn

Ông bà sinh hạ ba con nối dòng

Hai trai một gái tơ hồng

Gái đà sinh trưởng lấy chồng họ Lê

Hai trai nổi dõi ấy thì

Mệnh danh Hoa, Thuận, hai chi chu toàn

                            XXX

IV Người em tên gọi Trọng Khoan

Thiếu chân thừa từ không toàn tiếc tha!

Bao nhiêu cơ nghiệp xưa rày

Xét xem lịch sử máy hàng

Phó cho người cháu sau này đảm đương

Xét xem lịch sử mấy hàng

Sinh thời loạn lạc nên càng khó khăn

Mấy đời lo việc làm ăn

Học hành sách vở có phân lặng im

Vấn đề ghi chép im chìm

Cộng thêm thất lạc nay tìm khó ra

Vậy nên hành trạng ông bà

Cả về tuổi tác thật là khó ghi!

 Tiếp theo các vị cùng chi

Con bà kế thất đạt bề tốt tươi

Thiết, Huân, Lạng ,Quế bốn người

Cụ Huân trong đó là người có công

Giữ chức Ngũ trưởng quân phòng

Nhớ lưu gia phổ mấy dòng trên đây

Vậy nên cho đến ngày nay

Chúng ta mới rõ những ngày xa xưa

                        XXX

IV Hai ông Thiết, Lạng không ngờ

Không còn con cháu đến giờ số không

                        XXX

Hai ông Huân Quế lưu dòng

IV Cụ Huân sinh hạ một ông tên Cường

Ông Cường sinh được ông Đương

“Thông chức” quen gọi tên thường biệt danh

Ông Đương sinh Thọ, Phúc, Mành

Phúc, Mành phạp tự chịu đành thiệt chung

Thọ sinh hai vị Dũng, Dùng

Và cô con gái đã cùng yêu thương

Đẹp duyên cùng với Trần Đường

Cạnh nhà thờ họ quê hương xóm Trằm

Dũng, Dùng hai vị vào Nam <1954>

Đức lập, Đắc lắc vừa thăm được nhà

                       ######

IV Riêng về cụ Quế nhà ta

Một đời kết bạn hai bà trước sau

READ  CÁC CON CỤ VĂN QUÁN

Chính thất sinh một gái đầu

“Bà Tuần” là vợ nghĩa sâu Phan Hàm

Kế thất chia sẽ trân cam

V Một trai sinh hạ thanh nhàn: Nguyễn Hương

“Ký Nông” <1859/1940> được gọi tên thường

Vợ là con vị đồng hương Vũ Hàn

Sinh ra trai gái một đoàn

Chín con thành nghiệp an toàn được năm

Gia đình thờ chúa thành tâm

Gái là : Mái, Bảy, Tám, Năm, bốn bà

Ba bà xuất giá thôn nhà

Gái đầu thị Mái chồng là Lý Quang

Thị Năm chống ở trong làng

Tổng Tài cao đẹp thuộc hàng lương duyên

Thứ ba Thị Bảy: Nghĩa Quyền

Thứ tư thị Tám gả miền Sơn – an

Chỉ sinh một gái: thị Đàn

Bà này sớm thắc không toàn xót thương,

                           XXX

Về ông con út cụ Hương

VI Tên là Văn kính qua đường Hán văn

Tuy đời ít hưởng ngày xuân <1906/1946>

Nhưng người công chính nghĩa nhân đức hiền

Trai thanh sánh gái thuyển quyên

Con ông Tổng Cự kết duyên tốt lành

Năm trai ba gái sinh thành

                          XXX

Mạnh Thuần <1926> là trưởng xuất hành vào Nam

Thị Tao là vợ tình thâm

Bốn trai hai gái hoan tâm vừa thì

VII Phương Mai, Minh Đức, Mạnh Thi

Tư là Minh Phú, năm thì Hoa Dung

Thanh Quỳnh thứ sáu cuối cùng

Theo anh Minh Phú vượt trùng dương đi

Kỷ sư điện tử tinh vi

Băng mình qua đất Hoa kỳ phương tây

Mạnh Thuần định quán ngày nay

Hiếu tình mẫu tử càng ngày quý thân

Sài gòn thành phố yên chân

Học nhiều biết rộng, thời xuân lắm nàn

Ngày nay đã tạm thanh nhàn

Thờ trời kính Chúa chu toàn yên tâm

                         XXX

VII Trọng Mân <1929> cũng đã vào Nam

Thị Hương duyên hợp họ Phan kết nghì

Bốn trai ba gái đề huề

VIII Thế Vinh, Hữu Phước có bề tư phong

Minh Hường, Mỷ Thiện, Cẩm Hồng

Quốc Lâm tiếp nữa út chung Thái Bình

Riêng về Hữu Phước quang vinh

Kỷ sư linh mục, thiệt tình tài hoa !

                      XXX

VII Đến lần Duy Kỷ <1931> thứ ba

Gia đình xuất cảnh vượt qua Hoa kỳ

Tuyết Trinh Trần thị sính nghi

Quê hương Quảng trị có bề đảm đang

Ba trai hai gái một hàng

VIII Duy Linh là trưởng phong bằng kỹ sư

Duy Lương trai đứng thứ tư

Tuyết Lan thương mại kỹ sư tinh tường

Tuyết Ly sớm thác càng thương !

Quốc Hưng là út chung đường viễn du

VII Như Cương <1934/1998> đến lượt thứ tư

Thị Lan là vợ bay giờ xe tơ

READ  CÁC CON CỤ VĂN QUÁN

Gia đình đầm ấm yên cư

VIII Sinh Như Khiêm với Quỳnh Như nối đời

Như Long sớm thác thiệt thòi !

Khuê, Trâm, Khánh: gái ; Khuê tài kỹ sư

                         XXX

VII Thứ năm Hùng Thiệu <1937> di cư

Vào Nam lấy vợ quê từ Nghệ an

Họ Hồ tên gọi Kim Loan

Sinh ra bốn gái lo toan gia đình

Ấy là Ánh Tuyết, Nguyệt Minh

Trúc Ly mỹ mạo diễm hình Thuỳ Trâm

                          XXX

Còn ba cô gái cành trâm :

Con ông Cán Kính hương trầm đượm duyên

Ấy là Nguyễn thị Hồng Liên<1940>

Chồng là Tiến Hạnh quê miền Sơn -an

Hồng Liên sớm thác gian nan

Còn cô út nũa Hồng Loan <1946> lượt là

Chồng Trần xuân Sáng quê nhà

Giáo viên Anh ngữ nổi đà tiếng khen

Vợ chồng nay đã tới bên

Hoa kỳ hợp chủng cách miền quan san

Cháu con ông Kính vào Nam

Chúc cho các vị bình an phúc lành

                        XXX

Cụ Huân cụ Quế hai cành

Cháu con đều đã xuất hành phương xa

Bắc Nam đều nước non nhà

Gốc chung, cây đã trổ ra nhiều cành

Đông Tây thăm thử hành trình

Cánh bằng vượt quá Thái bình đại dương

Xa hơn hai vạn dặm đường

Cách mặt nhưng dạ vẫn thường nhớ nhau

Hai miền lục địa đại châu

Tu nhân tích đức ở đâu cũng thành

Miễn là đức tốt lòng lành

Chúa cùng Tiên tổ đều dành phúc linh

                       ******

Hơn ba thập kỷ hành trình

Năm năm tư <1954> ấy nước mình trải qua

Chiến tranh bảo vệ nước nhà

Chống quân giặc Pháp kể đà tám năm <1946-1954)

Toàn dân đánh giặc ngoại xâm

Được phe dân chủ đồng tâm giúp vào

Liên xô trụ cột đứng đầu

Trên trường quốc tế yêu cầu hai phe

Tiến hành hội nghị Giơ – ne <GENEVE>

Mục tiêu giải quyết vấn đề Đông dương

Ghi trong hiệp nghị tỏ tường

Các bên công nhân đôi đường phân minh

Một là độc lập nước mình

Hai là đình chỉ chiến tranh từ rày

Phía ta thực hiện đúng ngay

Nhưng phe Pháp-Mỹ mưu đẩy gian tham

Gây thành chia cắt Bắc Nam

Hô hào di tản đã làm khổ dân

Nhiều người không ổn làm ăn

Đã rời quê Bắc vào Nam chuyển vùng

Bà con thương nhớ cùng

Đang vui đoàn tụ bỗng dưng xa rời

Họ ta trong có mấy người

Nay xin bày tỏ mấy lời chúc thăm

Mong vì gia tộc tình thân

Đổi trao thư tín tương tầm gia thanh

Tin khác