Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

GIA PHỔ DIỄN CA

CÁC CON CỤ VĂN QUÁN

Về con cụ Quán hai cành

V Trưởng là Văn Hóa thừa hành trì gia

Xuân thu bảy chín về già

Bốn trai nối nghiệp ông bà ngày xưa

Cháu con từ bấy đến giờ

Thờ Thiên chúa để chăm lo phần hồn

Các con cu Hóa sinh tồn

260 Đôn, Dinh, Bản, Giản cháu con vẫn nhiều

XXX

VI Riêng cành ông Bản tiêu điều

Sinh ông Bình đã bóng chiều hoàng hôn

Ba ông Dinh, Giản cùng Đôn

Tuy không đều đặn nhưng còn di lưu

XXX

VI Ông Đôn sinh Út về sau

Cháu con sinh trưởng xóm Bàu cùng nơi

Vinh, Huỳnh, Oánh, Hoá bốn người

Trại trang sau đã đổi dời chuyển phương

VII Ông Vinh <1886-1956> đầu gọi Hương Thường

270 Chính là tộc trưởng từ đường họ ta

Bảy mươi hưởng thọ phúc nhà

Hiển lành chất phác thật thà chân phương

 XXX

VII Ông Vinh sinh được Duy Chương

Cùng em trai nữa Duy Đường tiếp theo

Và Miên, Châu: gái mỹ miều

Duy Đường năm gái giữ đều gia phong

Là: Lanh, Cháu ,Tú, Linh, Đông

Cô Đông bị tật ở không một mình

Duy Chương sinh hạ hai cành

280 Lực đang phát đạt, Lượng thành an khang

XXX

X Bến Kho Lực ở thênh thang

Vợ Lực tên Thiện biết đường lo toan

Hai trai ba gái bình an

XI Huỳnh, Bình trai với gái ngoan Thị Hằng

Thị Nga gái lớn trưởng hàng

Thứ tư thị Thắm dịu dàng sinh sau

Cửa nhà đang đạt yêu cầu

Tư cơ phát triển cảnh hầu khang trang

 XXX

X Em Lực là Lượng ở làng

290 Vợ Hoa, sinh hạ đủ hàng gái trai

XI Con Duy Sơn kế lâu dài

Cùng Giang, Tiến, Mỹ, hôm mai vui nhà

Và thêm một gái thị Hà

Duy Chương bốn gái ấy là: Châu, Phương

READ  THỜI LÊN DƯƠNG ĐỊNH

Gái ba tên gọi thị Hoàng

Gái tư tiếp nữa là nàng thị Xinh

Họp mặt giỗ tết gia đình

Ba đời con châu ông Vinh tốt lành

XXX

Còn ba ông nữa chung ngành

300  Là: Huỳnh, Oánh, Hoá cây cành trổ hoa

VIII Ông Huỳnh<1896> sinh được Duy Ba

Và hai cô nữa tên là: Hai, Tư

Phúc nhà lưu sẵn từ xưa

IX Duy Ba sinh hạ đúng vừa bốn trai:

Mạnh, Mân, Xước, Phước hoa đài

Chuyển lên khe Sắn non đoài Sơn – lâm

Quây quần đùm bọc đồng tâm

Tuyết là vợ Mạnh tình thâm lâu dài

X Mạnh sinh ba gái ba trai

310  Dung, Hồng, Xuân đã hoa mai rậm cành

XI Trai là Tuấn, Sỹ cùng Danh

Tăng gia phát đạt học hành triển khai

XXX

X Xước, Mân êm thấm trong ngoài

Nguyễn Mân sinh hạ hai trai vững vàng

Vợ Mân Phan thị tên Hường

Hai trai Chiến, Thắng trên đường tuổi xanh

Còn cô vợ Xước tên Thành

Sinh ra Hùng, Dũng trai lành tốt tươi

Xuân còn hứa hẹn trên đời

320  X Phước sung quân đội đáp lời non sông

Gia đình còn hưởng phúc hồng

Kinh tài phát triển, vun trồng đảm đương

Trại trang trâu nái, hươu chuồng

Dổi dào sức khoẻ bước đường khả kham

XXX

VII Ông Điều <1902> tức Oánh thương tâm

Lâm vào phạp tự, âm thầm xót thương !

VIII Ông Hoá <1904> em ruột ông Thường (Vinh)

IX Vợ Tiều sinh được Trương, Dương kế truyền

Và hai cô gái Minh, Duyên

330  Nam nhi vẫn gặp thuyền quyên hữu tình

Vợ Trương tên gọi thị Minh

X Sinh trai phương trưởng tên lành Duy Hân

Ba nàng Hoà, Thuận cùng Vân

Trưởng thành xuất giá qua tuần vu quy

READ  THỜI LÊN DƯƠNG ĐỊNH

Rời làng ông đã chuyển đi

Vào vùng trại Vạc lo nghề làm ăn

Dốc lòng hai chử kiệm cần

Cơ đồ phát triển dần dần tiến lên

Nhờ ơn Chúa được bình yên

340  Qua phen gian khổ,đến phen vui mừng

Mở mày mở mặt trong vùng

Bà con lui tới vui chung đượm tình

Dương sinh gái: Yến, Chi, Linh

X Và trai Tuấn, Hải xuất hành vào Nam

VI Ông Dinh – sinh được bốn mầm

Có người phạp tự âm thầm héo hon

Tựu trung vẫn có sinh tồn

Như là ông Sáu, ông Vun, ông Trồng

Riêng về ông Sáu số không

350  Cháu con phạp tự, tiếc công thiệt thòi

Ông Vun tiếp tục chăm bồi

Duy Xân, Duy Hải nối đời hai trai

Kèm theo ba gái hoa Lài

Lệ <không chồng> cùng Hoát, Nghĩa hai người vu quy

VII Duy Xân còn kém đức nghì

Ngàn hoa héo một sá gì của rơi;

Cây cao cành lá còn tươi

Cháu con lấy lại cuộc đời tu nhân

IX Duy Xân con cũng tên Xân

360  Sinh ra Phúc, Đức, Hoà, Ân: bốn nàng

X Hai trai: Ái, Hợp vững vàng

VIII Con Duy Hải có ba nàng phù dung

<Thanh, Tịnh, Bình>

XXX

VII Riêng về chi út ông Trồng <1890>

Mất trai còn gái nặng lòng suy tư

XXX

VI Các con ông Giản lập cơ

Ba trai ba gái, đào thơ một nhà

Ông Duy, ông Khảng hiền hoà

VII Tên thường Duy Khảng gọi là “Cán Trưng”<1870>

Ông Duy khe Sắn chuyển vùng

370  Chỉ còn con gái má hồng lưu hương

Riêng về hoàn cảnh ông Trưng

Lâm vào phạp tự xót thương lắm đường !

VII Duy Triền <1891> em thứ đảm đương

Sinh ra hai gái Kỳ, Phương tốt lành

READ  THỜI LÊN DƯƠNG ĐỊNH

Một trai nối dõi hoa cành

VIII Duy Điền <1929> cất bước xuất hành vào Nam <1954>

Bước đầu còn rất khổ tâm

Lênh đênh lắm chổ, lỡ lầm lắm nơi

Sài gòn qua đến Đồng nai

380  Hết trong Phan thiết lại ngoài Nha trang

Chuyển vần hơn chục năm trường

Gần đây mới được mọi đường yên tâm

Sau này tìm kiếm hỏi thăm

Họ hàng nối lại tình thâm ruột rà

Ông Điền thăm hỏi quê nhà

Mách tin địa chỉ: Cam hoà, Cam ranh

Ông Điền thời tuổi xuân xanh

Cùng Phạm thị Hoá, Sơn – ninh tác thành

Năm trai ba gái tám nhành

390  Đầu là Ngọc Bảo <1954> gái lành tươi xinh

IX Các trai: Thanh Đạm, Thanh Bình

Nhì ba đều đạt khoa danh tú tài

Thanh Phong thứ bốn lớp mười

Minh Châu thứ sáu, bảy thời Thanh Liêm

Còn hai gái nữa chung niềm

Đoan Trang cùng với út hiền Tường Loan

Tám con học thức một đoàn

Tú tài đại học hoa xoan đẹp cành

Cam Ranh Phú khánh đất lành

400  Thế là phân bổ một cành họ ta

Rồi đây sinh trưởng dần dà

Chúa ban phúc đức hằng hà mai sau

 XXX

So cùng cụ Thuận dài lâu

Thì chi cụ Hoá bước đầu khó khăn

Cảnh nghèo còn bận làm ăn

Bước đường văn hoá đang tuần lặng yên

Quá trình phấn đấu đi lên

Sáu đời sau đã lưu truyền cành hoa

Hai mươi chi toả gần xa

410  Chi còn lưu lại, chi đà vào Nam <1954)

Giữ gìn cơ nghiệp bồi chăm

Một lòng kính Chúa thành tâm phụng thờ

Giàu lòng hiếu nghĩa vô bờ

Nhớ công đức tổ vun từ ngày xưa

Trăm năm ròng rã có thừa

Phúc nhờ Thiên chúa đức nhờ Tổ Tôn

Tin khác