Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN VĂN NHẠ

Liên hệ

Cụ là người nhân hậu, nếp nhà cần kiệm.

Thọ ngoài 60 tuổi, Cụ mất ngày 24.11, Cụ Bà chính thất mất 14.02

Cụ Nhạ lấy vợ tại bản thôn (Dương Định), mộ táng tại Xứ Bàu

Danh mục: