Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN TRỌNG TỊNH

Liên hệ

Học xong tiểu học 1940 vào nam tìm việc.

Năm 1942 làm tại ngân hàng nông phố Rạch Giá.

Tiếp tục làm tại ngân hàng đến 1980.

15/02.1985 sang Mỹ sống với các con tại tiểu bang California.

Danh mục: