Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN DUY TÁO

Liên hệ

Là một người hiền hậu, rất sốt sắng với công việc của xóm làng, rộng lượng với người dưới, nên trong CCRĐ.

Danh mục: