Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Liên hệ

Lấy chồng Nguyễn Văn Hoàn, quê Thanh Chương – Nghệ An

(nơi ở phường Bến Thủy, Thành phố Vinh – Nghệ An).

Có 3 con gái.

Danh mục: