Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN PHẠM KỈNH

Liên hệ

Học hết lớp 9 hệ 9 năm.

Biết nhiều chữ Hán, làm thơ khá hay.

Tính tình trầm lặng, biết nhiều chuyện về các vị tiền bối trong họ do thân sinh kể lại.

Cụ Kỉnh đã dày công viết Nguyễn Duy Thế Phả Diễn Ca. Sau khi được nhiều người bổ sung góp ý, sau nhiều lần sửa chữa.

Tháng 06/1988 tác phẩm đã lên tới 2300 câu tất cả. Đại đa số anh em bà con, sau khi đọc, đều đánh giá cao. Tác phẩm đó khá tốt, nêu được khá đầy đủ về các Chi, về nguồn gốc của Họ Nguyễn Tiên Điền, qua đó năm được một cách có hệ thống tổ tiên ta từ khi phát tích cho đến ngày nay.

Danh mục: