Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN DUY YÊM

Liên hệ

Làm ruộng và biết thợ mộc.

Vợ là Tống Thị Minh, Con gái ông bà Tống Trần Tuân ở Sơn Hòa, gọi là Bà Lý Bính và Bà Tú Dư là Bà O ruột.

 

Danh mục: