Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN TIẾN MẠNH

Liên hệ

Công tác tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh.

Vợ là Trịnh Thị Hoa, sn 1993 (giáo viên),

vợ chồng ở Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Đã có 1 con gái là: Nguyễn Bảo Ngọc: sn 2019.

 

Danh mục: