Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN DUY ĐỈNH

Liên hệ

Năm 2001 tốt nghiệp trung học phổ thông.

Năm 2002 đến 2003 là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Năm 2003 đến 2008 là sinh viên của trường Đại học Năng Lượng Matxcơva

Năm 2010 đến 2012 học thạc sĩ của trường Đại học hàng không Matxcơva.

Năm 2013 đến 2014 làm việc tại Viện nghiên cứu cơ khí Narime

Năm 2014 đến 3/2023 là kỹ sư điện, làm việc tại Cty TNHH tư vấn D.P

Danh mục: