Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN DUY TRÌNH

Liên hệ

Là con trai trưởng

Thi đỗ đầu Huyện nên thường gọi là Ông Đầu Huyện, sau đó thi Hương trúng Nhất trường.

Tính người trầm tĩnh, hiền lành, ít nói

 

Danh mục: